четвъртък, 3 януари 2013 г.

Игра на време


Времето изяжда всичко. Силата е във времето. Как да се справим с времето? Велико е изкуството на свободата. Животът е свобода, а свободата е животът ни. Преследването на времето е изкуство на свободата. Вдъхновени преследвачи на времето рискуващи да се хвърлят дръзко в бъдещето си. Рискът е решително предизвикателство. Който не обича риска, се страхува от свободата. Рискът е игра с бъдещето. Само свободният печели. Времето не обича сериозността, а играта.